EHBO vereniging Noordwolde werkt met de scholingsmethode van het Oranje Kruis. Deze organisatie zorgt voor lesmateriaal en de administratie met betrekking tot de geldigheid van uw EHBO-diploma. 

Missie van het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden. Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing. 

Het Oranje Kruis stelt eindtermen vast, stelt lesmaterialen samen en examineert en certificeert eerstehulpverleners, Instructeurs Eerste Hulp evenals LOTUSslachtoffers en Instructeur LOTUSslachtoffers. Wij zijn een Stichting met ANBI status, wat, onder andere inhoudt dat wij geen winstoogmerk hebben.

Circa 350.000 Nederlanders zijn in het bezit van een Diploma en/of Certificaat van Het Oranje Kruis.

Houders van een geldig diploma Eerste Hulp, certificaat Eerste Hulp aan kinderen, diploma of certificaat Levensreddend Handelen, of het diploma Jeugd Eerste Hulp, kunnen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis.

* Bron: site Oranje Kruis januari 2021

Deze en nog meer informatie over het Oranje Kruis is te vinden op hun website http://www.hetoranjekruis.nl