Hoe het begon

De eerste vergadering van EHBO Noordwolde vond plaats op woensdag 21 september 1949
in het voormalige tramstation te Noordwolde. Tijdens deze vergadering bleek de animo groot genoeg om in Noordwolde een eigen afdeling te starten. De heer Verwer die als gast aanwezig was vanuit de afdeling Wolvega deed de introductie over EHBO en vervolgens het voorstel eerst lid te worden van de vereniging in Wolvega. Maar vanuit de aanwezigen was de wens voor een eigen afdeling sterker, en iedereen stemde toe. 

Uit de aanwezigen werden als bestuursleden gekozen: de heer Dolsma als voorzitter, de heer A. Menger als penningmeester en mevrouw B. Wapstra als secretaresse. De contributie werd vastgesteld op 3 gulden per jaar. De opgestelde statuten
en het huisoudelijk regelement werden goedgekeurd op 20 oktober 1949 door Het Oranje Kruis. 

De eerste cursus werd gestart met instructie door de artsen Blijham en Lemaine. Maar liefst 36 cursisten waren op deze maandagavond 3 oktober 1949 aanwezig. Van de 36 cursisten deden er uiteindelijk 15 cursisten examen en op 10
mei 1950 slaagden zij allemaal. EHBO-vereniging Noordwolde bestond vanaf die dag voor het eerst uit 15 leden met een geldig diploma, de overige leden waren donateurs. 

Diverse locaties werden benut voor de lessen en vergaderingen. Het ledenaantal schommelde de eerste jaren tussen de 65-85 leden, en in de jaren 2000 telde de vereniging meer dan 100 leden.

Het logo van de vereniging is ontworpen door de toemalige secretaris R. Bosma uit Noordwolde in 1992. U ziet het esculaap teken en de griffioen, het fabeldier wat bestaat uit een adelaar en een leeuw, uit het gemeente wapen. 

Jubileum jaar

Het 70 jarig bestaan was een mooie mijlpaal voor de EHBO vereniging Noordwolde. De carrousel oefening welke de start van het seizoen betekende werd hier al uitgebreid bij stil gestaan. De nieuwe instructrice Hannie de Vegt deed hier ook haar intrede bij de vereniging en had mooie oefeningen neergezet voor de leden. Er waren ook diverse gasten vanuit instanties en organisaties aanwezig om ons te feliciteren, waaronder de Wethouder van de gemeente Westellingwerf en de regio voorzitter van de EHBO verenigingen Friesland.

Het seizoen stond ook in het teken van afscheid nemen, want toenmalig voorzitter Wim van der Hoef nam na 13 jaar (2007 t/m 2020) afscheid van zijn bestuursfunctie. Met veel enthousiasme en passie heeft hij zich al die jaren ingezet
voor de vereniging. Niet alleen voor al zijn inzet voor de vereniging, maar ook voor ander vrijwilligerswerk, ontving Wim van der Hoef de onderscheiding Lid van de Orde van Oranje Nassau. Welke tijdens de ledenvergadering op maandagavond
10 februari 2020 werd uitgereikt door de Burgemeester van Westellingwerf de heer Andre van Nadort, te midden van de leden, doprsgenoten uit Boijl, familieleden, maar ook oud instructrice Hanneke de Graaf en Peter Beets van de Lotusgroep
Gorredijk. Een mooie feestelijke avond.