EHBO vereniging Noordwolde
werkt met de scholingsmethode van het Oranje Kruis

Deze organisatie zorgt voor het lesmateriaal en de administratie van alle gediplomeerden.

De missie van Het Oranje Kruis luidt als volgt “Het Oranje Kruis voorkomt en beperkt gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam goede eerste hulp te bieden.”

Het Oranje Kruis doet dit door de onafhankelijke toetsing, het stelt de eindtermen vast, stelt lesmaterialen samen en examineert en certificeert eerste hulp verleners, instucteurs eerste hulp evenals LOTUSslachtoffers en instructeurs LOTUSslachtoffers. Het Oranje Kruis is een Stichting met ANBI status, wat onder andere inhoud dat er geen winstoogmerk is.

Er zijn circa 350.000 Nederlanders in het bezit van een Diploma en/of een Certificaat van Het Oranje Kruis. Houders van een geldig diploma Eerste Hulp, certificaat Eerste Hulp aan kinderen, diploma of certificaat Levensreddend handelen, of het diploma Jeugd Eerste Hulp, kunnen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis.

Alle informatie over Het Oranje Kruis kunt u vinden op hun website. 

*Bron: site Oranje Kruis, januari 2021