EHBO Noordwolde (Fr.)

Archief,  Harmke 50 jaar lid

Harmke van der Laan 50 jaar lid

Op 28 mei 1955 is Harmke lid geworden van onze vereniging. Ze is altijd zeer actief geweest, ze is jarenlang bestuurslid geweest waarvan vele jaren als penningmeester, ze heeft geholpen bij het geven van de jeugd­ehbocursussen op scholen, ze heeft heel veel dienst gedaan bij evenementen en nog steeds is ze als ehbo- ster bij ANBO middagen.

Ook heeft ze in het verleden meegedaan aan wedstrijden, de laatste jaren is ze als supporter altijd aanwezig bij de wedstrijden. Des te spijtiger is het dat ze door familieomstandigheden niet bij de nationale wedstrijd in Oostvoorne kon zijn temeer omdat we daar Nederlands kampioen zijn geworden.

Voor al die activiteiten en haar inzet voor de vereniging is ze in 1990 erelid geworden. In 1995 is ze door het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO onderscheiden met de kleine zilveren C.B. Tiianus medaille.

Op zaterdag 28 mei 2005 was Harmke precies 50 jaar lid van onze EHBO vereniging. Het bestuur had een receptie voor haar willen geven maar door de eerder genoemde omstandigheden wilde Harmke dat liever niet. Daarom is er zaterdagmiddag bij haar thuis een bijeenkomst geweest. Van het bestuur waren voorzitter G. Sturing en Sara Kroon aanwezig. Die hebben haar namens het bestuur en leden, gefeliciteerd en bedankt voor haar grote inzet. Sara heeft haar een zilveren speld en een bos bloemen aangeboden. Van Margje van der Meulen (docent) en Jellie Bekhof (oud-lid) kreeg ze een leuke attentie.

Het hoofdbestuur van de KNV was vertegenwoordigd door de heer J. van de Bij, na een toespraak werd ze door hem onderscheiden met de grote zilveren C.B. Tilanus medaille. De Heer van de Bij speldde haar een verkleining hiervan op. Onder het genot van koffie en meegebracht gebak werd het een gezellige middag waarbij veel herinneringen werden opgehaald.

Het bestuur hoopt dat Harmke nog een tijdje lid zat blijven want we kunnen onze vaste supporter bij de wedstrijden nog niet missen.