EHBO Noordwolde (Fr.)

AED - Trainer

Wij als bestuur van de EHBO – vereniging hebben in februari 2011 een aanvraagformulier Coöperatiefonds bij onze bank,

t.w. Rabobank de Stellingwerven ingediend voor een eventuele bijdrage voor de aanschaf van 1 – of meerdere

AED  - trainers voor onze vereniging ter ondersteuning bij de hartreanimatie.

Tot onze grote vreugde kregen wij op 28 maart 2011 van de bank de mededeling, dat ze na een tweetal besprekingen en het doornemen van de door ons ingediende gegevens, het bericht dat de commissie aanvraag coöperatiefonds besloten had om ons als EHBO – vereniging een bijdrage van € 500,= te geven voor de aanschaf van een AED – trainer.


Namens onze vereniging hebben Anton Mulder en Wim van de Hoef (op uitnodiging van de Rabobank) deze cheque op 14 april 2011, onder het genot van een kopje koffie met een traktatie  in ontvangst genomen op het kantoor van de Rabobank in Oosterwolde.


Onze EHBO-vereniging wil hierbij de Rabobank hartelijk bedanken voor deze geweldige financiële bijdrage.


Het bestuur heeft mede in overleg met onze instructrice Hanneke de Graaf de keuze gemaakt voor het type van de

AED – trainer die wij gaan gebruiken bij de herhalingslessen in het komende seizoen.

Wij hopen de komende jaren bij de herhalingslessen en de eventueel nieuw op te starten beginnerscursussen  veelvuldig van deze AED – trainer gebruik te kunnen maken als ondersteuning bij de lessen hartreanimatie.


Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben hierover, meld u dit dan bij een van de bestuursleden.


Namens het bestuur,

Wim van de Hoef